Архив рубрики "Romanlar"

PROKUROR

Опубликовал 27 января 2017 в рубрике Romanlar. Комментарии: 0

Vüqar Dəmirbəyli PROKUROR Roman Üç nəfərin elçiliyi Nə vaxtsa vara-dövlətə, hakimiyyətə, şöhrətə çatmaq! Bu iunsanın yəqin ki, ən böyük, ən ümdə arzusudur, olduqca çoxlarına bu nəsib olmasa da. Amma insan nə qədər kasıb, binəva, yoxsul, ac-yalavac və miskin bir həyat keçirsə də, lap cəmiyyətin sonuncu adamlar hesab elədiyi kəslərin sırasında olsa da, onu ömrü boyu […]

İTİRİLMİŞ TORPAQ

Опубликовал 29 декабря 2013 в рубрике Romanlar. Комментарии: 0

Vüqar Dəmirbəyli İTİRİLMİŞ TORPAQ Roman Toğan bəy   Miladla on beşinci əsrin ortalarında Türküstan — Xəzərin şərq sahillərindən Çinə qədər uzanan ərazi  — pərən-pərən yaşayan qəbilələrin ixtiyarında qalmaqda idi. Böyük Türk Xaqanlığı dağılandan sonra qismən Ərəb xilafətinin, sonra monqolların, daha sonra Teymurləngin tabeliyində olan bu qəbilələr başqa bir qüdrətli səltənətin meydana gəlmədiyindən daha birləşə bilmirdilər. […]

İTİRİLMİŞ TORPAQ (DAVAMI)

Опубликовал 29 декабря 2013 в рубрике Romanlar. Комментарии: 0

Vüqar Dəmirbəyli İTİRİLMİŞ TORPAQ (DAVAMI) Roman Dəli Alının yuxusu Alı yuxudan elə bil səksənib ayıldı. Tez əlini böyründə divardan asdığı beşaçılana atdı, balışının altına qoyduğu patrondaşını çəkib çıxardı. Cəmisi bir neçə saniyə taxtın üstündə oturub özünü cəmlədi,  sonra cəld ayağa sıçrayıb qırğı kimi pəncərəyə şığıdı, diqqətlə həyətə boylandı. Arvadı Böyükxanım da tez oyanıb, taxtdan endi, […]

MÜHACİRƏT

Опубликовал 29 декабря 2013 в рубрике Romanlar. Комментарии: 0

Vüqar Dəmirbəyli MÜHACİRƏT Roman Müahcirətdən əvvəl Bu gün Azərbaycanda kimdən Almaniya haqqında soruş-sanız, o sizə bu ölkənin mədəniyyətinə, tarixinə yaxşı bələd olduğunu və hətta onu sevdiyini deyəcək. Azərbaycanlılar həm də əmindirlər ki, almanlar bütün dünyada ən ağıllı, istedadlı və işgüzar insanlardır. Bütün dünyada futbolu hamıdan yaxşı oynayan da, ən keyfiyyıətli avtomobilləri və başqa malları istehsal […]

NƏSİL

Опубликовал 25 января 2013 в рубрике Romanlar. Комментарии: 0

Vüqar Dəmirbəyli NƏSİL Roman ABBASLA MƏHƏR Abbas köhnə kişilərdən idi. Özü də Kitabdan-Qurandan xəbəri olan adamıydı. Atası hələ uşaqkən onun ərəbcə yazıb-oxumağı öyrənməsinin qayğısına qalmışdı. Bəzi duaları da əzbərdən bilirdi. Amma gəl ki, kişi valideynlərini tez itirmiş, yerdə qalan iki qardaşına baxmaq yükü də onun üstünə düşmüşdü. Ona görə də atasının istədiyi kimi mədrəsə təhsil […]